Verloskunde

Iedere zwangere heeft haar eigen unieke verloop van de zwangerschap met eigen behoeftes, verlangens en wensen.

Verloskundigenpraktijk Nova biedt de mogelijkheid tot het hebben van een eigen verloskundige die samen met jullie toewerkt naar een situatie waarin jullie als papa en mama voorbereid zijn op de bevalling en op het ouderschap.

Hoewel de zwangerschap een volkomen fysiologisch proces is, kunnen zich situaties in de zwangerschap voordoen die je liever niet meteen deelt in een groep. Daarom is de medische begeleiding binnen deze praktijk een op een.

Om de verloskundige staan een aantal beroepsoefenaren waar zij je naar kan verwijzen om je zwangerschap nog beter of plezieriger te laten verlopen.

Een goede fysieke en mentale voorbereiding op de bevalling en de periode erna is ZwangerFit. Tijdens deze bijeenkomsten –groep van maximaal 10 zwangeren- word je bewuster van je lijf en spieren. Zwangeren die nog nooit zijn bevallen wordt deze cursus geadviseerd te doen.

De praktijk bestaat sinds 1 november 1997, de verloskundige Natanja Fase heeft veel ervaring in het doen van bevallingen, ook badbevallingen. Maandelijks zijn er overlegsituaties met collegae en andere disciplines met als doel om de  verloskundige zorg te blijven verbeteren.

 

Voor meer informatie klik hier, mail: info@verloskundigenpraktijknova.nl of bel 06-51272120

CONTACT